Η γνώμη σας μετράει

Η αποτελεσματική διαχείριση των προορισμών προϋποθέτει τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων με κάθε παράγοντα που έμπλεκεται άμεσα ή έμμεσα με τα πεπραγμένα της τουριστικής ανάπτυξης.