H EBRD στηρίζει την επόμενη μέρα του Ελληνικού τουρισμού

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώνεται το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης προορισμών, που ξεκίνησε τον Μάϊο του 2019 με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού. Κομβικό ρόλο για την υλοποίηση του προγράμματος είχαν τόσο το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και το Επιμελητήριο Κυκλάδων, που διασφάλισαν την άρτια διεξαγωγή της διαβούλευσης και την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών (π.χ. μέλη, φορείς, κάτοικοι), όσο και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ,) που προσέφερε ερευνητικά δεδομένα, υποστήριξε τις δραστηριότητες του προγράμματος (π.χ. συναντήσεις εργασίας, online έρευνες) και εξέφρασε άποψη επί των τελικών κειμένων.

Τα δύο σχέδια διαχείρισης προορισμών τέθηκαν στην κρίση εκπροσώπων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουριστικού τομέα αλλά και της ευρύτερης οικονομίας των επισκεπτών, καθώς και της τοπικής κοινωνίας σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε Σαντορίνη και Ρόδο, στις 21 και 23 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Οι παρουσιάσεις ανέδειξαν όλες τις βασικές ενότητες των τελικών σχεδίων όπως αυτά θα κατατεθούν ολοκληρωμένα έως τις 31 Οκτωβρίου. Επιπλέον, θα δοθεί από την  κοινοπραξία συμβούλων από το Ηνωμένο Βασίλειο (Team Consulting και Yellow Railroad) και την Ελλάδα (TOPOSOPHY) που υλοποίησε το πρόγραμμα και ένα πρόσθετο χρονικό διάστημα εντός του Νοεμβρίου για την ενσωμάτωση περεταίρω παρατηρήσεων και προτάσεων σε σχέση με το όραμα για την εξέλιξη των προορισμών και το μείγμα προτεινόμενων δράσεων.

Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους εμπλεκόμενους να τοποθετηθούν ξανά επί κρίσιμων θεμάτων όπως οι πρωτοβουλίες για την άμβλυνσης της εποχικότητας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των ροών επισκεπτών ιδιαίτερα όταν παρατηρούνται φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και σημεία ενός προορισμού, τη διαχείριση κρίσεων, την ανάπτυξη βιωματικών εμπειριών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προσδοκίες των επισκεπτών, την προώθηση τους μέσα από διαφορετικά κανάλια, κ.ά.

Όλα τα παραπάνω και πολλά περισσότερα ζητήματα, συνθέτουν την ατζέντα της επόμενης ημέρας για τον Ελληνικό τουρισμό μετά από συναπτές αυξήσεις των τουριστικών ροών τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσο, ο οποίος παρευρέθηκε στην εκδήλωση της Ρόδου, «Ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργεί με αυτόματο πιλότο. Για την επόμενη ημέρα, απαιτείται η διαμόρφωση κατευθύνσεων και η υλοποίηση άμεσων δράσεων, με την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλάνου με όραμα. Το ζητούμενο στο πλαίσιο κατάρτισης του σχεδίου, είναι η χάραξη στρατηγικής ωριμότητας, που θα εξασφαλίσει επιτυχημένη πορεία για το μέλλον. Όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά για την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.».

Σύμφωνα επίσης με τον εκπρόσωπο της EBRD, κ. Γιώργο Μαλτέζο, «η διαχείριση προορισμού έχει σκοπό να αναδείξει τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης όταν αυτή υλοποιείται με βιώσιμους όρους. Βασική αρχή είναι η διαμόρφωση σχεδίων μακροχρόνιας ανάπτυξης που αποτελούν προϊόν στενής και ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται στον κάθε προορισμό. Ο τουρισμός αποτελεί ατμομηχανή δημιουργίας κοινωνικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και για αυτό πρέπει να διαχειρίζεται με όραμα και ρεαλισμό επικεντρωμένος στο κοινωνικό το αποτύπωμα αλλά και στην καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης».